Sanz
Start Componisten Varia Vormen Partituren-mp3 Links

 

Omhoog

GASPAR SANZ ( 1640-1710 )

Don Gaspar Francisco Bartolome Sanz y Celma is geboren in Calanda ( Aragon ) in 1640. Zijn ouders, Bartholome Sanz en Francisca Celma, geven hem een verzorgde opvoeding en degelijk onderwijs. Na zijn humaniora behaalt hij aan de universiteit van Salamanca het baccalaureaat in de theologie en later wordt hij muziekleraar. Hij reist naar Italië en sterft er in 1710.

Tot daar de feiten zoals ze gewoonlijk vermeld staan. Toch hebben opzoekingen (1952, Luys Garcia-Abrines) aan het licht gebracht dat niet alles klopt. Zo vond men de doopakte terug waaruit blijkt dat zijn naam niet Gaspar is maar wel Francisco Bartolome. Sanz zal er later zelf de naam Gaspar aan toevoegen. Opzoekingen in alle mogelijke jaarboeken, studentenlijsten, promotielijsten enz. van 1656 tot 1666 blijven zonder resultaat : geen Sanz. Ook in de lijst van de muziekleraars aan de universi­teit van Salamanca, vanaf de oprichting in 1452 tot de opheffing van dat ambt in 1739 is de naam Sanz onvindbaar.

Volgens dezelfde bron is het hoogst onwaarschijnlijk dat Sanz een leerling is geweest van Carisani ( zoals andere bronnen vermelden ). Sanz was immers verscheidene jaren ouder en was reeds orgelist van de Koninklijke Kapel van Napels vóór Christobal Carisani dit was. Wel schijnt Sanz in Italië geweest te zijn en ook in Oostenrijk, waar hij Don Juan II van Oostenrijk leerde kennen. Hij draagt hem zijn werk Instruccion de musica sobre la guitarra espagnola ( eerste editie ) op. De herdrukken worden opgedragen aan Carlos II, daar inmiddels Juan II overleed ( 1679 ). Eveneens van Sanz zijn de werken Libro primero de cifras sobre la guitarra española en Libro segundo de cifras sobre la guitarra española ( 1675 ) voor de vijfkorige gitaar.

Is men onwetend over vele punten uit het leven van Sanz, over zijn muziek zijn allen het eens : zijn werk «Instruccion» is van onschatbare waarde door het theoretisch en vooral door het praktisch gedeelte, waarin Sanz zich toont als een zeer bekwaam componist.

Niet alleen als musicus munt Sanz uit. In verschillende werken toont hij zich ook een goed schrijver, vertaler enz. Zelfs de kopergravuren in zijn «Instruccion» maakte hij zelf ( «Gaspar Sanz inventor sculpsit» ).

In zijn «Instruccion» is o.a. vervat Canarios ( 1 ), een dans in afwisselend 6/8 en 3/4 maat. Deze dans wordt o.m. door Rodrigo aangewend voor zijn «Fantasia para un Gentilhombre» voor gitaar en orkest.

 

( 1 ) De canario of canarie is een verouderde Spaanse dans die verwant is met de gigue ( 2 ). Hij heeft een snel tempo.

( 2 ) De gigue of giga is een Schotse dans ( jigg ). Het is het laatste deel van een suite.