H-I-J
Start Componisten Varia Vormen Partituren-mp3 Links

 

Omhoog

Habanera

Cubaans danslied in gematigd tempo in een tweedelige maatsoort, met karakteristieke ritmes die enigszins verwant zijn met die van de zortzico.

De dans werd oorspronkelijk 'contradanza cubana' of 'contradanza criolla' genoemd en is ontstaan uit Spaans-Andalusische en Afrikaanse elementen. Later werd de dans in Cuba bekend onder de naam 'Habana air', vandaar de popularisering tot habanera. Rond 1900 werd de 'habanera del Café', evenals de tango, een modedans. Sebastian Yradier componeerde de twee bekendste habanera's : 'El Arreglito' en 'La Paloma'. Op deze laatste compositie is de melodie van de habanera van Bizet : 'L'amour est un oiseau rebelle' uit zijn opera 'Carmen' gebaseerd.

Andere componisten die de habanera in klassieke composities gebruikten zijn Hindemith, Krenek, Beck, Schulhoff, Albeniz, Debussy en Chabrier.
De dans bestaat uit een korte introductie waarna twee delen van 8 of 16 maten volgen. De habanera is een gracieuze verleidingsdans die door een man en een vrouw worden uitgevoerd. Daarbij maakt de vrouw sensuele gebaren met de armen, heupen, ogen en het hoofd om haar partner te verleiden. Door dit karakter doet de habanera denken aan de buikdans in de Algerijnse cafés.

 

Hartog Cees

Geboren in 1949 in Venlo, Nederland. Begon op 8 jaar gitaar te spelen, gedurende vele jaren hoofdzakelijk door zelfstudie. In de jaren 60 was hij vooral bezig op het gebied van de lichte muziek en speelde in verschillende orkesten, onder andere in Duitsland.
Toen hij 17 jaar was begon hij met de studie van de klassieke gitaar aan de muziekacademie en voltooide hij zijn studies aan het Conservatorium van Maastricht. Sindsdien werkt hij als gitaarpedagoog en bouwde hij een reputatie op als schrijver van leerboeken voor gitaaronderwijs. Naast het schrijven van methodes voor groepsonderwijs heeft hij verschillende speelboeken gecomponeerd, evenals een methode bestaande uit 2 delen. Van sommige stukken zijn opnamen gemaakt.

 

FELIX HORETSKY

( geb. te Praag, latere helft van de 18e eeuw ) werd de gitaar aangeleerd door Giuliani. Hij kwam naar Londen omstreeks 1820 en gaf een concert, wat een groot succes werd. Hij maakte toen een tournee door Engeland en Schotland en vestigde zich te Edinburgh, waar hij spoedig wijd en zijd bekend werd als gitaarleraar. Hij bezocht Londen verschillende malen om er concerten te geven.
Hij publiceerde meer dan 150 werken voor gitaar, waarvan vele een grote populariteit genoten in Groot-Brittannië vanwege hun eenvoud en doeltreffendheid.

 

IMPROMPTU

( Fr. ) Van het Latijn, ' in promptu ' : bij de hand, ter beschikking zijn.
1  Improvisatie, een muziekstuk dat zonder voorbereiding wordt geschreven of gespeeld.
2  Een muziekstuk dat geïmproviseerd schijnt in een verder ontwikkelde liedvorm, waarvan het vormschema meestal A-B-A is. De constructie van de A-B-A liedvorm wordt in hoofdfiguren en details doorgevoerd. O.a. Schubert, Chopin en Heller hebben bekende impromptu's geschreven.

 

Judenkünig Hans ( ca. 1445-1526 )

Duitsland

Ook in Duitsland verschijnt luitmuziek, zij het iets later dan in Italië. De luit vindt in Duitsland een uitverkoren terrein. Van de 15de tot de 18de eeuw wordt ze er, zonder onderbreking, enthousiast bespeeld.
Er verschijnt werk van Hans Judenkünig, Utilis et compendiosa introductio qua ut fundamento jacto facillime musicae exercitium instrumentorum ex lutinae et quo vulgo geygen nominant, addiscetur, een theoretisch en praktisch werk ( 1515-1519 ), en in 1523 Ain schöne künstliche Underweisung in disem Büchlein leychtlich zu begreyffen den rechten Grund zu lernen auff der Lautten und Geygen ( tweedelig ); deze leerboeken zijn bestemd voor de amateurs die zich zelf willen vormen. Geygen zijn geen gewone violen, doch strijkinstrumenten met 6 snaren, de hals verdeeld in 7 afdelingen, met dezelfde stemming als de luit en dezelfde tabulaturen. De naam Judenkünig komt ongetwijfeld van het passiespel waarin een van de voorvaders van Hans een markante vertolking gaf die hem deze bijnaam verschafte.